Home Ľ Tolken

Tolken

Tolken is een vak en het betekent meer dan 'even vertalen'.

Een professionele tolk van Vertaalbureau La France:
•    Is onpartijdig.
•    Bewaart de vertrouwelijkheid van het gesprek.
•    Vertaalt precies wat u en uw gesprekspartner bedoelen.

Vertaalbureau La France tolkt zowel telefonisch als persoonlijk.

Simultaan en consecutief tolken

La France kan voor u simultaan en consecutief tolken.
•    Consecutief tolken
De tolk staat of zit naast de spreker en geeft zin voor zin de vertaling. De spreker wacht tot de zin vertaald is. Als de tolk iets niet goed verstaat of begrijpt kan hij uitleg vragen. Dit kan bij simultaan vertalen niet.
•    Simultaan tolken
De tolk stopt niet met vertalen om naar de volgende zin te luisteren, maar luistert en vertaalt tegelijkertijd. De tolk geeft direct de vertaling. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

Tolkdiensten

La France biedt verschillende tolkdiensten:
•    Juridisch tolken
•    Telefonisch tolken
•    Tolken bij marktonderzoeken
•    Tolken voor bedrijven en instanties

 
Algemene Voorwaarden Copyright Privacy Statement